Rasfoire documente

Decizia 111/2024 privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Metodologie din 2024 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Ordinul 3.939/2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Ordinul 509/2024 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.269/2022

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Ordinul 121/2024 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Hotarirea 178/2024 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Hotarirea 16/2024 privind modificarea art. 84 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024

Hotarirea 15/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2024