Rasfoire documente

Hotarirea 16/2024 privind convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Norma din 2024 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Hotarirea 14/2024 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 27 aprilie 2024

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Ordinul 320/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Sfintei Mănăstiri Hurezi, Unitatea de Producţie I Sfânta Mănăstire Hurezi, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Ordinul 162/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Runcu Salvei, Unitatea de Producţie I Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Ordinul 145/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Răşinari, Unitatea de Producţie VII Cânaia, judeţele Sibiu şi Vâlcea

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Ordinul 736/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Ordinul 727/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024

Ordinul 691/2024 privind modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.333/2021

publicat in M.Of. 182 din 06-mar-2024