Rasfoire documente

Actul din 2024 Schema de ajutor de minimis pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1 ''Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO'' a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF)

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Ordinul 605/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1 ''Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO'' a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF)

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Ordinul 231/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Sighişoara, Direcţia Silvică Mureş

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 205/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 204/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 203/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 202/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 201/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 200/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 199/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 198/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 197/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 196/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 195/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 194/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 193/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 192/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 191/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 190/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 189/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024

Decretul 188/2024 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2024