Rasfoire documente

Ordinul 277/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Făgăraş (U.P. III Rupea), Direcţia Silvică Braşov

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Ordinul 135/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Rebrişoara, Unitatea de Producţie I Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Ordinul 53/2024 pentru completarea Metodologiei privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 249/2017

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Decizia 1/2024 privind încetarea dării în administrare pentru exploatare a resurselor de apă minerală terapeutică şi dioxid de carbon mofetic, acordată prin Licenţa nr. 24.327/2022 în perimetrul Szejke, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 57/2022

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Hotarirea 156/2024 privind recunoaşterea Asociaţiei ''ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Hotarirea 155/2024 privind închirierea unor părţi din imobilele 2989 şi 3498, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Decretul 169/2024 pentru promulgarea Legii privind ordinul de protecţie

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024

Legea 26/2024 privind ordinul de protecţie

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2024