Rasfoire documente

Procedura din 2024 privind aprobarea investiţiilor operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie concesionari, ce constau în instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în staţiile electrice de transformare proprii

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 3/2024 pentru aprobarea Procedurii privind aprobarea investiţiilor operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie concesionari, ce constau în instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în staţiile electrice de transformare proprii

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 1.189/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 867/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Danubiana Industrial Park - S.R.L.

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 215/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Gheorghe Doja, Unitatea de Producţie I Gheorghe Doja, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 173/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Crasna, Unitatea de Producţie I Crasna, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 150/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanei fizice Păun Raluca, Unitatea de Producţie I Tisău, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024

Ordinul 132/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Bisericilor Reformate I-X din Târgu Mureş, Bisericii Romano-Catolice Acăţari şi Parohiei Reformate Budiu Mic, Unitatea de Producţie I Budiu Mic, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 170 din 01-mar-2024