Rasfoire documente

Ordinul 303/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Comchim Chemical - S.R.L. şi persoanelor fizice Văleanu Vasile, Scortar Gh. Mircea, Cismaru I. Gheorghe, Olaru Georgeta, Călin Daniela, Ionilete Nicolae, Bădulescu Marian Cristian, Bădulescu Adela Mariana, Deaconu Marin, Diaconescu Elena, Filipescu Ştefan, Puschiaza Petre şi Puschiaza Vasile, Unitatea de Producţie I Ioneşti, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Ordinul 221/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei General Berthelot şi proprietate privată aparţinând persoanei fizice Scorobete Maria, Unitatea de Producţie IV Berthelot, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Ordinul 174/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Bulzeşti şi proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Nemţaru Ilie, Nemţaru Veronica, Nemţaru Gheorghe Valentin, Răcăreanu Maria, Răcăreanu Dumitru, Răcăreanu Anişoara Ileana şi Costea Paul Marian, Unitatea de Producţie III Bulzeşti-Fărcaş, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Ordinul 170/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Şiştarovăţ, Unitatea de Producţie II Pădurea Comunală Şiştarovăţ, judeţul Arad

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Ordinul 154/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Sfânta Ana, Unitatea de Producţie XXVIII Lăzăreşti, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Ordinul 136/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Gliga David, Gherman Ştefan şi Gherman Ana-Maria, Unitatea de Producţie I Chilia, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Decizia 82/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Oţel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Hotarirea 159/2024 privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia asigurare logistică integrată

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Hotarirea 157/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Hotarirea 154/2024 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024

Decizia 552/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi ale art. 92 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 175 din 04-mar-2024