Rasfoire documente

Ordinul 1.265/2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Ordinul 85/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Măgura Şimleu Silvaniei, Unitatea de Producţie I Silvania, Unitatea de Producţie II Bădăcin şi Unitatea de Producţie IX Cizer, Direcţia Silvică Sălaj

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Ordinul 24/2024 pentru completarea Normelor de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 149/2021

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Hotarirea 168/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum de legătură între A 1 şi DN 7 (DJ 711A) - Lărgire la 4 benzi de circulaţie'', judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Decretul 187/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Decretul 186/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Decretul 185/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Decretul 184/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024

Decretul 183/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 174 din 04-mar-2024