Rasfoire documente

Norma 3/2024 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Decizia 38/2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordinul 1.220/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordinul 1.219/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.3 - Secţii de terapie intensivă pentru nou-născuţi, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordinul 1.218/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I1.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordinul 322/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Sadova (U.P. IV Sadova), Direcţia Silvică Dolj

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordinul 302/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Ilva Mare, Unitatea de Producţie I Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordinul 273/2024 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Ordonanta urgenta 10/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024

Decizia 557/2023 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2024