Rasfoire documente

Hotarirea 164/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Ordinul 319/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Tarniţa (U.P. III Crainici), Direcţia Silvică Mehedinţi

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Ordinul 32/2024 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Decizia 81/2024 privind respingerea solicitării pentru obţinerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies - S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft şi Huawei Technologies Co., Ltd.

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Decizia 80/2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Decizia 79/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Hotarirea 166/2024 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Misiunii Economice a Francofoniei ce va avea loc la Bucureşti în perioada 27-29 martie 2024

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Hotarirea 165/2024 pentru autorizarea condiţionată a investiţiei străine directe prevăzute de Avizul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe nr. 35 din 12.02.2024

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Ordonanta urgenta 12/2024 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 şi a proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Decizia 545/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Decretul 168/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Legea 25/2024 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Decretul 167/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024

Legea 24/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 165 din 29-feb-2024