Rasfoire documente

Ordinul 7.585/2024 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul 25/2024 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Regulamentul 4/2024 privind modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul 740/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Parc Industrial Gorj - S.A. pentru locaţia din comuna Băleşti, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul 703/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii VGP Park Timişoara Three - S.R.L.

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul 658/2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. pentru locaţia din comuna Tămăşeu, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul 321/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Bujoreni şi proprietate privată aparţinând Magic Panorama Verde - S.R.L., Unitatea de Producţie I Bujoreni, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul 212/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Pianu, Unitatea de Producţie III Comuna Pianu, fond forestier situat pe raza judeţului Hunedoara

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Ordinul M.19/2024 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024

Hotarirea 158/2024 pentru modificarea poziţiei nr. 24 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 164 din 29-feb-2024