Rasfoire documente

Ordinul 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăţilor directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanţate din Fondul european de garantare agricolă prin intervenţiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Hotarirea 143/2024 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Hotarirea 142/2024 privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Hotarirea 141/2024 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri - structură preluată, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt''

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Hotarirea 140/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Sală Polivalentă, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi''

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Ordonanta urgenta 9/2024 pentru instituirea unor măsuri de sprijin în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024

Decizia 513/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 3 iunie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 151 din 23-feb-2024