Rasfoire documente

Ordinul 373/2024 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii februarie 2024

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Procedura din 2024 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi de entităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în administrarea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Ordinul 354/2024 pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi de entităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în administrarea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Decizia 76/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Decizia 75/2024 privind numirea doamnei Ana Cristina Tinca în funcţia de secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Decizia 74/2024 privind eliberarea domnului Iulian Fota din funcţia de secretar de stat pentru afaceri strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Decizia 73/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Hotarirea 129/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Anghel Saligny'' al Judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Decizia 551/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Decretul 163/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024

Legea 20/2024 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 150 din 23-feb-2024