Rasfoire documente

Ordinul 106/2023 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Ordinul 1.505/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.346/2023 privind aprobarea modelului steagului comunei Rucăr, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.345/2023 privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Cluj din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.344/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru unele bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti şi transmiterea unora dintre acestea în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.342/2023 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonomă ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian'' - ROMATSA, în domeniul public al judeţului Mureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024