Rasfoire documente

Acord din 2023 între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Decizia 37/2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2011

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Decizia 36/2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, prevăzută la pct. 1 subpct. (5) din Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Ordinul 293/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Dej (U.P. V Dej), Direcţia Silvică Cluj

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Ordinul 149/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Tuşnad, Asociaţiei Composesorale Tuşnad, Parohiei Romano-Catolice Vrabia, Parohiei Romano-Catolice Tuşnad Sat, Parohiei Romano-Catolice Tuşnad Nou şi persoanelor fizice Darvas Terez, Darvas Ferenc şi Miklos Elisabeta, Unitatea de Producţie XXXI Tuşnad, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Ordinul 128/2024 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Decizia 78/2024 pentru acordarea autorizării BINBOX GLOBAL SERVICES - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Decizia 77/2024 pentru numirea domnului Radu-Dumitru Antohi în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Hotarirea 146/2024 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării la Bucureşti a celei de-a opta Întâlniri a preşedinţilor curţilor de apel din Uniunea Europeană în perioada 12-14 iunie 2024

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Hotarirea 145/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la infrastructură din cazarma 2645 Babadag''

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Hotarirea 144/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila'', judeţele Brăila şi Tulcea

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Decizia 544/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Decretul 166/2024 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti la 18 august 2023

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024

Legea 23/2024 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti la 18 august 2023

publicat in M.Of. 157 din 26-feb-2024