Rasfoire documente

Hotarirea 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, precum şi pentru stabilirea criteriilor de selectare a experţilor evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Hotarirea 147/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Hotarirea 132/2024 privind actualizarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare, a caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, bunuri ce au fost predate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Hotarirea 131/2024 privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Gorj

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Hotarirea 130/2024 privind trecerea unei părţi din imobilul 2810 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Decizia 728/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Decretul 165/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Legea 22/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Decretul 164/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024

Legea 21/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2024