Rasfoire documente

Norma 2/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2009

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Norma 1/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2009

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Ordinul 3.770/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.585/2021 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Ordinul 457/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Ordinul 214/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Bradul Grohot, Unitatea de Producţie I Bradul, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Ordinul 213/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian şi persoanelor fizice Viorel Mihălcioiu, Daria Dimiu şi Irina Dimiu, Unitatea de Producţie XIV Păduri Private, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Ordinul 161/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Parohiei Greco-Catolice Turţ, Unitatea de Producţie I Parohia Greco-Catolică Turţ, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Ordinul 147/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Bradul Forest - S.R.L., Unitatea de Producţie I Bradul Forest, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Decizia 553/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Hotarirea 13/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obţinerea de rezultate astăzi şi pregătirea pentru viitor - COM (2023) 638

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Hotarirea 12/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Înverzirea transportului de marfă - COM (2023) 440

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024

Hotarirea 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 143 din 21-feb-2024