Rasfoire documente

Legea 672/2002 privind auditul public intern*)

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Circulara 6/2024 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2024

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Ordinul 308/2024 privind modificarea art. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.109/2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Ordinul 148/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Dascălu Iulian Adrian şi Dascălu Anca Dorina, Unitatea de Producţie I Dascălu, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Ordinul 144/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Societăţii Big Bear - S.R.L., Unitatea de Producţie I Big Bear, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Decizia 554/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Circulara 8/2024 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2024

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024

Circulara 7/2024 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2024

publicat in M.Of. 142 din 20-feb-2024