Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 29 decembrie 2023

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Decizia 1/2CN/2024 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România în mandatul 2024-2028

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Norma 1/2024 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată către Ministerul Finanţelor - Trezoreria Statului în mesajele electronice utilizate în sistemele de plăţi

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Ordinul 3.772/2024 privind reorganizarea şcolilor doctorale din cadrul Universităţii de Vest ''Vasile Goldiş'' din Arad

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Ordinul 1.104/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Ordinul 208/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând municipiului Târgu Mureş, Unitatea de Producţie I Târgu Mureş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Ordinul 167/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale ''Stejarul'' Ceişoara, Unitatea de Producţie I Stejarul Ceişoara, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Ordinul 164/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Bistra şi proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Perja Eva, Vlăzan Elena, Creţ Monica şi Căbulea Ioan-Nicolae, Unitatea de Producţie I Bistra, judeţul Alba

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024

Decizia 510/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 141 din 20-feb-2024