Rasfoire documente

Hotarire din 2023 în Cauza Ciorcaş împotriva României

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 135/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 134/2024 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 126/2024 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A., în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 125/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 124/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 119/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 'Varianta de ocolire Horezu'', judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 118/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dragaj de investiţii în porturile maritime''

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Hotarirea 117/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Pod pe DN 54 km 64 + 001'', judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024

Decizia 546/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 140 din 19-feb-2024