Rasfoire documente

Ordinul 225/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Doftana (U.P. IX Teşila şi U.P. X Brebu), Direcţia Silvică Prahova

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Ordinul 151/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Brăeşti şi persoanelor fizice Răuţă Angela, Dobrescu Paul şi Dobrescu Lucian, Unitatea de Producţie I Brăeşti, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Ordinul 114/2024 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Ordinul 113/2024 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Ordinul 45/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Hotarirea 128/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''General Magheru'' al Judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Hotarirea 127/2024 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Covasna şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Covasna în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Decizia 543/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 160 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Decizia 541/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 491 alin. (1) şi ale art. 495 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Decretul 162/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Legea 19/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Decretul 161/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024

Legea 18/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri

publicat in M.Of. 149 din 23-feb-2024