Rasfoire documente

Ordinul 337/2024 privind aprobarea informaţiilor necesare elaborării planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a planului de promovare în funcţii publice de conducere, precum şi modalitatea de transmitere a acestora

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Norme Metodologice din 2024 de monitorizare, evaluare şi control al utilizării ajutorului de stat de către Societatea Complexul Energetic ''Valea Jiului'' - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Ordinul 146/2024 privind aprobarea Normelor metodologice de monitorizare, evaluare şi control al utilizării ajutorului de stat de către Societatea Complexul Energetic ''Valea Jiului'' - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Decizia 548/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Hotarirea 26/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea spaţiului administrativ european (ComPAct)- COM (2023) 667 final

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Hotarirea 25/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri şi a criminalităţii organizate - COM (2023) 641 final

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Hotarirea 24/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al normelor privind indicii de referinţă, utilizarea în Uniune a indicilor de referinţă furnizaţi de un administrator situat într-o ţară terţă şi anumite cerinţe de raportare - COM (2023) 660 final

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Hotarirea 23/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind întreprinderile din Europa: cadru de impozitare a profitului (BEFIT)- COM (2023) 532 final

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Hotarirea 22/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui sistem de impunere în funcţie de sediul central pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii şi de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM (2023) 528 final

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024

Hotarirea 21/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind stabilirea preţurilor de transfer - COM (2023) 529 final

publicat in M.Of. 148 din 22-feb-2024