Rasfoire documente

Ordinul 2/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2023

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Decizia 370/2024 privind modificarea punctului IX din anexa nr. 3 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Ordinul 275/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând municipiului Braşov, Unitatea de Producţie II Tărlung, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Ordinul 236/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Câmpina (U.P. V Orjogoaia), Direcţia Silvică Prahova

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Ordinul 166/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând oraşului Comăneşti, Unitatea de Producţie I Comăneşti, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Ordinul 152/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Berzasca, Unitatea de Producţie I Berzasca, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Ordinul 27/2024 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2024 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Decizia 556/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024

Decizia 555/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 şi ale art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 145 din 22-feb-2024