Rasfoire documente

Metodologie-Cadru din 2024 de analiză a posturilor

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Ordinul 332/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Hotarirea 137/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Hotarirea 136/2024 privind înfiinţarea pe lângă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Hotarirea 123/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an''

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Hotarirea 122/2024 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 1,1259 ha din fondul forestier naţional de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică) ''

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Hotarirea 121/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea ajutorării persoanelor afectate şi reconstrucţiei locuinţelor acestora, distruse de incendiul produs în comuna Mărăcineni, satul Căpăţâneşti, respectiv în comuna Vadu Paşii, satul Băjani, precum şi de vântul puternic produs în comuna Bisoca, satul Sările, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024

Hotarirea 79/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 432/2020 privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2024