Rasfoire documente

Ordinul 151/2024 pentru modificarea anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 994/2024 pentru modificarea anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 146/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Telecom - S.R.L. şi persoanelor fizice Onu Alexandra-Oana, Onu Mihail, Onu Rodica, Dako Piroska, Dako Attila-Istvan, Marc Valer, Marc Ioana, Marc Elena-Codruţa, Marc Paul Cristian, Kiss Alexandru, Kiss Jeno, Kiss Izabela-Zsofia, Baricz Tihamer, Gal Arpad, Gal Erika, Puskas Sandor, Gal Ştefan, Gal Irma, Gyorgy Arpad, Gyorgy Csilla, Onu Vasile şi Onu Lucica, Unitatea de Producţie IX Tulgheş, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 58/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Zebil-Sarica din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 57/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cosmeşti din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 54/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Iveşti Plot 61 din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 53/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Săuceşti din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 52/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 3 Nicoreşti din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul 51/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dunărea din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Ordinul M.18/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care desfăşoară activităţi aeronautice militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.162/2023

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Decizia 601/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024

Decizia 569/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458 alin. (4), în redactarea iniţială, şi ale art. 495 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 133 din 16-feb-2024