Rasfoire documente

Decizia 3/2024 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 6 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Ordinul 137/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Protopopescu Tudor, Protopopescu Dan şi Protopopescu Vlad Constantin, Unitatea de Producţie I Miuleasca, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Ordinul 127/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând SRN Silvirom Nawaro GmbH SCS, Unitatea de Producţie XI Silvirom, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Hotarirea 20/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.806 în ceea ce priveşte titularii de paşapoarte sârbeşti eliberate de Direcţia de coordonare sârbă (Koordinaciona uprava)- COM (2023) 733 final

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Hotarirea 19/2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 89/367/CEE a Consiliului privind constituirea unui Comitet forestier permanent - COM (2023) 727 final

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Hotarirea 18/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea pierderilor de granule din plastic pentru a reduce poluarea cu microplastice - COM (2023) 645 final

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024

Hotarirea 17/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de extindere a Directivei [XXXX] la resortisanţii ţărilor terţe care îşi au reşedinţa legală pe teritoriul unui stat membru - COM (2023) 698 final

publicat in M.Of. 132 din 15-feb-2024