Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.057/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.525/2023 privind acordarea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din municipiul Bucureşti pentru Colegiul Terţiar Nonuniversitar - USAMVB din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 29 ianuarie 2024

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Ordinul 296/2024 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza comunei Budeşti, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Ordinul 140/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Scărişoara şi proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Furdui Viorel şi Bobar Marian, Unitatea de Producţie III Scărişoara, judeţul Alba

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Ordinul 133/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Telciu, Unitatea de Producţie II Fiad, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Ordinul 23/2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Decizia 729/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea anexei nr. 2.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 16/2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/2/CE în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare referitoare la infrastructurile pentru informaţii spaţiale - COM (2023) 584 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 15/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE şi 2014/53/UE în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare în domeniul produselor şi ingredientelor alimentare, al zgomotului exterior, al drepturilor pacienţilor şi al echipamentelor radio - COM (2023) 639 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 14/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 80/2009, (UE) nr. 996/2010 şi (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare în domeniul transportului rutier şi al aviaţiei - COM (2023) 591 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 13/2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2009/12/CE, 2009/33/CE şi (UE) 2022/1.999 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Directivei 96/67/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare în domeniul transportului rutier şi al aviaţiei - COM (2023) 592 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 12/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.806 în ceea ce priveşte revizuirea mecanismului de suspendare - COM (2023) 642 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 11/2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/62/UE în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare - COM (2023) 582 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 10/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.092/2010, (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 1.094/2010, (UE) nr. 1.095/2010 şi (UE) 2021/523 în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare în domeniul serviciilor financiare şi al sprijinului pentru investiţii - COM (2023) 593 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 9/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum, precum şi a Directivelor (UE) 2015/2.302, (UE) 2019/2.161 şi (UE) 2020/1.828 - COM (2023) 649 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 8/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/2.394 şi (UE) 2018/1.724 în ceea ce priveşte desfiinţarea Platformei europene SOL - COM (2023) 647 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024

Hotarirea 7/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare - COM (2023) 643 final

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2024