Rasfoire documente

Ordinul 3.773/2024 pentru constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2024

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Ordinul 3.771/2024 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Ordinul 347/2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 21 februarie-1 martie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Ordinul 175/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Eko Papir - S.R.L. şi persoanelor fizice Gergely Laszlo Sandor, Bokor Rozalia, Peter Ferencz, Lukacs Albert, Bacsa Ilona, Deak Andreiu, Ilyes Mihaiu, Gergely Imre, Biro Janos şi alţii, Unitatea de Producţie I Persoane Fizice Zetea, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Ordinul 172/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Andraş Hella Henriette, Lukacs Arpad, Lukacs Laszlo, Lukacs Sandor Jozsef, Wersebe-Frohlich Iosif Lorand şi Wersebe-Wetzig Vivienne-Eva, Unitatea de Producţie I Sărmăşag Wersebe, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Decretul 160/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Decretul 159/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Decretul 158/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Decretul 157/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024

Decretul 156/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 138 din 19-feb-2024