Rasfoire documente

Ordinul 35/2024 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor şi pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2024

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2024

Ordinul 253/2024 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 ''Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal'', aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2024

Ordinul 34/2024 pentru aprobarea Fişei de autoevaluare (FAE) şi Fişei de autoevaluare 2 (FAE 2) necesare desfăşurării etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu în vederea acreditării

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2024

Hotarirea 116/2024 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2024

Ordonanta urgenta 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2024