Rasfoire documente

Regulamentul 1/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decizia 34/2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice sau alte opere audiovizuale, prevăzute în tabelul din Metodologia privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, stabilită prin protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 173/2007

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Ordinul 25.031/2024 privind modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă - sesiunea a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1: Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 25.007/2024

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Ordinul 169/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Parohiei Ortodoxe Ghimeş-Făget, Parohiei Ortodoxe Române Numărul 2 Miercurea-Ciuc, Mănăstirii Doamnei, Parohiei Ortodoxe Române Bilbor, Parohiei Ortodoxe Poiana Veche şi Parohiei Ortodoxe Române Sărmaş, Unitatea de Producţie I Parohii Bilbor, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Ordinul 134/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Taxaliste Tulgheş-Făget şi persoanelor fizice Marc Paul-Cristian, Apostol Ioan, Marc Valer, Cojocaru Claudiu, Topliceanu Ileana şi Huza Dumitru, Unitatea de Producţie XI Tulgheş-Făget, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decizia 644/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decizia 643/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 155/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 154/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 153/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 152/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 151/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 150/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024

Decretul 149/2024 privind conferirea Crucii Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2024