Rasfoire documente

Actul din 2024 Schemă de ajutor de stat ''Susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa''

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2024

Ordinul 20.396/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa'', aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 ''Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare'', investiţia 7 ''Consolidarea excelenţei şi susţinerea participării României la parteneriatele şi misiunile din cadrul programului Orizont Europa''

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2024

Hotarirea 105/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, precum şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2024

Hotarirea 104/2024 pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0260 Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2024

Hotarirea 92/2024 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea unor elemente ale descrierii tehnice, precum şi divizarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 123 din 13-feb-2024