Rasfoire documente

Ordinul 209/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 109/2024 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi schimbarea administratorului imobilului şi a denumirii bunului

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 108/2024 privind transmiterea unei părţi din imobilul 1215, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mr. Constantin Ene'' al Judeţului Bacău, şi modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 106/2024 privind aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile dintr-un imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 95/2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Oraşelor din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 94/2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Grafoart ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 93/2024 privind recunoaşterea Asociaţiei Colorăm Zâmbete ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Hotarirea 82/2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare intersecţie cu sens giratoriu în zona drumului naţional DN 39 (E 87) km 23+190''

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024

Decizia 642/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (7)-(9) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 233/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2024