Rasfoire documente

Ordinul 15/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 975/172/2010

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Regulament din 2024 de organizare şi funcţionare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat şi componenţa acestuia

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Hotarirea 112/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat şi a componenţei acestuia

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 30/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 975/172/2010

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Procedura din 2024 internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 27/2024 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 265/2024 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 155/2024 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Actul din 2024 Politici de confidenţialitate şi transparenţă ale Platformei Naţionale pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 100/2024 privind aprobarea politicilor de confidenţialitate şi transparenţă ale Platformei Naţionale pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 75/2024 privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024

Ordinul 16/2024 privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 120 din 12-feb-2024