Rasfoire documente

Ordinul 21/2024 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice şi de produse în conversie din ţări terţe, pe teritoriul României

publicat in M.Of. 128 din 15-feb-2024

Ordinul 142/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Nanu Simona şi Pleşa Lucian, Unitatea de Producţie I Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 128 din 15-feb-2024

Ordinul 141/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Stanovici Everlyn Laura şi Stănescu Radu Vasile, Unitatea de Producţie I Murga Mare, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 128 din 15-feb-2024

Ordinul 29/2024 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice şi de produse în conversie din ţări terţe, pe teritoriul României

publicat in M.Of. 128 din 15-feb-2024

Decizia 594/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 128 din 15-feb-2024