Rasfoire documente

Ordinul 788/2024 privind aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare, precum şi alte aspecte legate de modalitatea de comunicare între autorităţile implicate pentru asigurarea sprijinului material conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Ordinul 617/2024 privind aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare, precum şi alte aspecte legate de modalitatea de comunicare între autorităţile implicate pentru asigurarea sprijinului material conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Ordinul 332/2024 privind aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare, precum şi alte aspecte legate de modalitatea de comunicare între autorităţile implicate pentru asigurarea sprijinului material conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Ordinul 374/2024 privind aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare, precum şi alte aspecte legate de modalitatea de comunicare între autorităţile implicate pentru asigurarea sprijinului material conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Hotarirea 81/2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia'', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Decretul 148/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Decretul 147/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Decretul 146/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Decretul 145/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Decretul 144/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024

Hotarirea 6/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 127 din 14-feb-2024