Rasfoire documente

Ordinul 131/C/2024 privind stabilirea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative şi centrelor de detenţie în a căror circumscripţie funcţionează centrele de reţinere şi arestare preventivă

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Rectificare din 2024 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.938/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Puskas Tivadar'' din oraşul Ditrău, judeţul Harghita, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 29 septembrie 2023

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Ordinul 991/2024 pentru modificarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Ordinul 311/C/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.483/C/2023 privind actualizarea, pentru anul 2023, a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Ordinul 13/2024 privind stabilirea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative şi centrelor de detenţie în a căror circumscripţie funcţionează centrele de reţinere şi arestare preventivă

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Hotarirea 110/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei, şi actualizarea persoanei juridice care administrează bunul imobil, a datelor tehnice şi valorii de inventar a bunului identificat cu numărul MF 60393, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării acestuia, şi trecerea acestui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei pentru Liceul Pedagogic ''Taras Şevcenko'' din Sighetu Marmaţiei

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Hotarirea 107/2024 privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 2661 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Hotarirea 103/2024 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului cu nr. MF 106559 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ca urmare a restituirii acestuia către persoana îndreptăţită, precum şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Hotarirea 102/2024 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 106560 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a unui imobil trecut în domeniul public al statului, care se comasează la imobilul cu nr. MF 106560

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Hotarirea 101/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Lt. col. Dumitru Petrescu'' al Judeţului Gorj

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024

Hotarirea 88/2024 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării codului de clasificaţie, a valorii de inventar, a denumirii şi a elementelor-cadru de descriere tehnică ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi trecerea unei părţi din bunul imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, demolării şi valorificării

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2024