Rasfoire documente

Ordinul 940/2024 privind aprobarea programului, curriculumului de pregătire şi a metodologiei în vederea obţinerii de competenţe în supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru asistenţii medicali din serviciile de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (SPIAAM)

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Ordinul 68/2024 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crişului Repede - Valea Iadului

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Ordinul M.15/2024 pentru completarea specialităţilor de personal aeronautic prevăzute în Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Hotarirea 111/2024 privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' şi trecerea acestor bunuri imobile, cu excepţia imobilului teren, din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Hotarirea 10/2024 pentru adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind contracararea ameninţărilor potenţiale reprezentate de drone - COM (2023)659

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Hotarirea 9/2024 pentru adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) - COM (2023)634

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Hotarirea 8/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024

Hotarirea 7/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii

publicat in M.Of. 125 din 14-feb-2024