Rasfoire documente

Ordinul 207/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 806/1.316/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 16/2023 [A] privind recursul în interesul legii în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Ordinul 3.692/2024 privind lista programelor recunoscute la nivel naţional în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările de finalizare a studiilor

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Ordinul 922/2024 pentru aplicarea în trimestrul III 2023 a prevederilor art. 3^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Ordinul 169/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 806/1.316/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Ordinul 161/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 66/2024 privind acordarea autorizării pentru EDGECORE NETWORKS CORPORATION privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 65/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Vasilica-Valentina Robu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 64/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Iftimie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Sport

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 63/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 62/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Alexandru Bala a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024

Decizia 504/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2024