Rasfoire documente

Hotarirea 247/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru judecători

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024

Norma din 2023 privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024

Hotarirea 123/2023 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024

Hotarirea 246/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de director al Direcţiei de inspecţie pentru judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024

Hotarirea 10/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţiile de inspector-şef şi inspector-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024

Ordinul 202/2024 pentru aprobarea modelului deciziei privind valoarea de capital a pensiei de transfer dobândite de funcţionarul Uniunii Europene în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024

Decizia 537/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', în interpretarea obligatorie dată prin Decizia nr. 14 din 5 martie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 110 din 07-feb-2024