Rasfoire documente

Ordinul 962/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 2.396/2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Ordinul 49/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 57/2023 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decizia 69/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decizia 68/2024 privind încetarea exercitării de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Hotarirea 90/2024 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Hotarirea 87/2024 pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Hotarirea 86/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.120/2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit''

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Hotarirea 85/2024 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 10,9798 ha din fondul forestier naţional de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa''

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Hotarirea 84/2024 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,0080 ha şi aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 4,4046 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport ''Linia electrică aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET''

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decizia 704/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decretul 143/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decretul 142/2024 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decretul 141/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024

Decretul 140/2024 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 119 din 12-feb-2024