Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Creditul fermierului'', în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024

Ordinul 136/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024

Metodologie-Cadru din 2024 de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, licenţă/diplomă şi disertaţie

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024

Ordinul 3.691/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, licenţă/diplomă şi disertaţie

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024

Ordinul 941/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024

Hotarirea 1/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016

publicat in M.Of. 118 din 09-feb-2024