Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în anexa nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 şi 1187 bis din 29 decembrie 2023

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2024

Ordinul 2.530/2024 pentru reacreditarea Complexului Muzeal ''Iulian Antonescu'' Bacău

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2024

Ordinul 301/2024 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada februarie-martie 2024

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2024

Ordinul 6.059/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 71 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2024

Hotarirea 3/2023 privind modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'', aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' nr. 1/2011

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2024

Decizia 724/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2024