Rasfoire documente

Regulament din 2024 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Ordinul 770/2024 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Hotarirea 78/2024 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Hotarirea 77/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Hotarirea 76/2024 privind numirea domnului Bancea Gheorghe în funcţia de subprefect al judeţului Sălaj

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Hotarirea 75/2024 privind eliberarea doamnei Sabou Adriana din funcţia de subprefect al judeţului Sălaj

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Hotarirea 74/2024 privind numirea domnului Pîrvu Marius în funcţia de subprefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024

Hotarirea 73/2024 privind eliberarea domnului Neculăescu Ciprian-Mihai din funcţia de subprefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 114 din 08-feb-2024