Rasfoire documente

Hotarirea 1/2024 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2024

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 569/2024 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pro România

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.750/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Makedonarmânilor din România în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.264/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Eforie Rom în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.263/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea pentru Medgidia în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.262/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Constanţa Altfel în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.261/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Progresist în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.259/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.258/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Asociaţia Femeilor din România în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.256/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Raţională în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.255/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Renaşterea Românească în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.254/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Proiecte şi Idei de Interes Local

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Raportul 16.252/2023 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Costineştiul Unit în anul 2023

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Ordinul 232/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru efectuarea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Ordinul 1.348/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024

Hotarirea 58/2024 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 103 din 05-feb-2024