Rasfoire documente

Ordinul 44/2024 pentru aprobarea Metodologiei de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Metodologie din 2024 de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Hotarire din 2023 în Cauza State şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Ordinul 239/2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Metodologie din 2024 de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Ordinul 105/2024 pentru aprobarea Metodologiei de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decizia 58/2024 privind numirea domnului Ionel Tescaru în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 127/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 126/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 125/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 124/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 123/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 122/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024

Decretul 121/2024 pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 102 din 05-feb-2024