Rasfoire documente

Hotarire din 2023 în Cauza Temeşan împotriva României

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024

Ordinul 480/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024

Ordinul 461/2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 30^3 alin. (2) şi a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024

Ordinul 238/2024 pentru publicarea rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.340(77) prin documentul MEPC 77/16/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024

Ordinul 37/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Intervenţia DR 06 ''Bunăstarea animalelor'' pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024

Decizia 507/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 190 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024

Norma din 2024 de aplicare a art. 30^3 alin. (2) şi a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 108 din 06-feb-2024