Rasfoire documente

Hotarirea 42/2024 pentru aprobarea Normei N3.3.3 ''Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului'', ediţia VIII/0

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decizia 61/2024 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Bălăşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decizia 60/2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 262/2022 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Regulament-Cadru din 2024 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Apărare, ordine publică şi securitate naţională''

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Hotarirea 72/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Apărare, ordine publică şi securitate naţională''

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decretul 133/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decretul 132/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decretul 131/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decretul 130/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decretul 129/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Decretul 128/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Hotarirea 5/2000 modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024

Hotarirea 4/2024 privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia

publicat in M.Of. 107 din 06-feb-2024