Rasfoire documente

Metodologie din 2024 de monitorizare a entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL)

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Ordinul 107/2024 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL)

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Metodologie din 2024 de stabilire a sistemului de cooperare la nivel naţional şi european între entităţile de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) şi autorităţile naţionale şi europene însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Ordinul 106/2024 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a sistemului de cooperare la nivel naţional şi european între entităţile de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) şi autorităţile naţionale şi europene însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Ordinul 1/2024 pentru completarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 102/2020

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Ordinul 3.500/2023 privind schimbarea categoriei de clasare din m - monument în a - ansamblu, pentru imobilul monument istoric Biserica ''Buna Vestire'', cu schimbarea denumirii din Biserica ''Buna Vestire'' în Ansamblul fostei Mănăstiri Banu, şi clasarea în Lista monumentelor istorice a monumentelor: Ansamblul fostei Mănăstiri Banu ''Buna Vestire'', Biserica ''Buna Vestire'' a fostei Mănăstiri Banu, Fragment din împrejmuirea de zidărie a fostei Mănăstiri Banu pe latura de nord a bisericii, Împrejmuire din gard metalic pe soclu de piatră pe latura de vest şi sud a bisericii, Monument funerar dedicat lui Kostache Kanella, amplasate în Str. Bistriţei nr. 53, municipiul Buzău, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Decizia 575/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (4) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024

Decizia 567/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) teza întâi şi alin. (10) şi ale art. 43 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 106 din 06-feb-2024