Rasfoire documente

Ordinul 25.008/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', a modelului Convenţiei privind implementarea programelor ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', precum şi a modelului Convenţiei de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 2.534/20.809/2022

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Ordinul 281/C/2024 pentru aprobarea modelului, precum şi a modului de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi organizaţiilor patronale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Actul din 2024 Modelul, precum şi modul de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi patronale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Ordinul 576/2024 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Ordinul 220/2024 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 365/2016 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Ordinul 219/2024 pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române RACR-PM ''Protecţia mediului'', ediţia 3/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2007

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Ordinul 192/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', a modelului Convenţiei privind implementarea programelor ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', precum şi a modelului Convenţiei de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 2.534/20.809/2022

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Actul din 2024 Modelul, precum şi modul de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi patronale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Ordinul 58/2024 pentru aprobarea modelului, precum şi a modului de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi organizaţiilor patronale

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Decizia 59/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial în domeniile agricol şi al transporturilor

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024

Hotarirea 3/2024 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 105 din 05-feb-2024