Rasfoire documente

Ordinul 4.429/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.334/2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, şi de modificare a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Ordinul 554/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2023 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2023-2026, ''Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2026''

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.728/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 430/2023 pentru completarea art. 299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.727/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 429/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.726/2023 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 428/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Decretul 1.724/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Legea 426/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024