Rasfoire documente

Ordinul 3.539/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Ordinul 545/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Ordinul M.248/2023 pentru completarea art. 13 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Ordinul 185/2023 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2024

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Hotarirea 1.050/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Hotarirea 1.049/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Decizia 427/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Decretul 1.321/2023 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Decretul 1.320/2023 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023

Decretul 1.319/2023 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 990 din 31-oct-2023